Vad är NLP?

NLP står för neuro linguistisk programmering och är ett samlingsnamn på en uppsättning kraftfulla och enkla förhållningssätt, modeller och tekniker för personlig utveckling och effektiv kommunikation. Sedan uppkomsten i USA på 70-talet har NLP växt och pridits över hela världen. Idrottsmän, politiker, projektledare, opinionsbildare, säljare, marknadsförare, terapeuter, chefer och läkare, ja, kort sagt alla som vill få ut mer av sig själva, må bättre och enklare förstå och bli förstådda, har tagit till sig NLP genom utbildningar och individuell NLP-coaching.

Ursprungspersonerna bakom NLP heter John Grinder och Richard Bandler. Andra personer som haft stort inflytande på NLP.s utveckling är Robert Dilts, Judith DeLozier och Leslie Cameron-Bandler.

Genom att bli en användare av NLP kommer du att få en djup och skarpsinnig kunskap om hur du kommunicerar med dig själv och andra. Detta kommer att ge dig större kontroll över ditt liv och större inflytande på dina relationer med andra. Våra kurser ger dig möjligheten att skapa en märkbar förändring på såväl det privata som det professionella planet. De utmanar, inspirerar och utvecklar dig att öka glädjen att fortsätta växa som människa.