Somatic Experiencing

Somatic Experiencing ® ( SE ) är en traumabehandlingsmetod som praktiseras av psykologer, läkare, sjukgymnaster med psykosomatisk inriktning, psykoterapeuter m.m. över hela världen. I dagligt tal kallas denna formen av behandling för SE-metoden.

Somatic Experiencing ® ( SE ) är en neurofysiologisk behandlingsmetod som speciellt tar sikte på att reglera det autonoma nervsystemet. Ett högaktiverat och instabilt autonomt nervsystem är en av de vanligast förekommande följdverkningarna hos människor som varit utsatta för allvarlig belastning såsom chock , stress, fysiskt och psykiskt trauma.

För att bättre förstå behandlingen kan jag rekommendera att du tar del av följande‘’you tube’’ klipp:

 

 

 

Behandlingsmetoden är utvecklad av Dr. Peter Levine PhD, som har doktorsgrad i psykologi, medicinsk och biologisk fysik. Dr. Peter Levine PhD har forskat och arbetat med stress och trauma de senaste 30 åren. Under vidareutvecklingen av denna behandlingsmetod samarbetade han med andra erkända forskare som Stephen Porges, Bessel Van der Kolk och Robert Scaer.

Dr. Peter Levine PhD har studerat vilda djurs beteenden. Han upptäckte att de, trots ständiga livshotande situationer, sällan blir traumatiserade. Han bygger sin metod på en förståelse av de krafter som gör att djur i det närmaste blir opåverkade av trauma, också finns hos människor. Hans utgångspunkt är att människor, under rätta betingelser, har en medfödd kapacitet till självreglering och transformering av överväldigande upplevelser.

Dr. Peter Levines teori är att kroniska symtom på traumatisk stress ofta är en indikation på en desorganiserad lägre hjärnfunktion. Det är primärt de fysiologiska processerna i samspel med grundläggande överlevnadsresponser som orienterings-, flykt-, kamp- och frysreaktioner som är aktiva, och inte de högre hjärnfunktionerna. Somatic Experiencing ® ( SE ) försöker på ett försiktigt sätt:

▪   Organisera och fullfölja orienterings-, flykt-, kamp- och frysreaktioner som ligger bakom de observerade och upplevda symtomen på traumatisk stress.

▪   Uppmuntra till aktivering av kroppens inneboende självreglerande tendens när denna är desorganiserad.

▪   Integrera detta med högre hjärnfunktioner relaterat till symboliska processer som ger mening, bla i form av föreställningar, tankar och känslor.

Dr. Peter Levine PhD understryker vikten av kroppskännedom för att behandling av trauma ska bli framgångsrik. Somatic Experiencing ® ( SE ) kan definieras som Kroppslig Erfarenhetsbildning eller den Upplevda Känslan i Kroppen. Att arbeta med trauman på det här sättet innebär att terapeuten lär klienten att få en erfarenhet av regleringen av det egna nervsystemet.