Trauma Releasing Exercise hjälper kroppens eget system att befria sig från låsningar, blockeringar och att reparera nervsystemet efter trauman. Metoden handlar enbart om fysiologi och neurologi. Behandlingsformen är således ingen terapibehandling. T.R.E är en fysiologisk behandlingsform som kan ske under tystnad, vilket gör att inga språksvårigheter uppstår.

Efter ett par behandlingar kan klienten genomföra övningarna på egen hand. Behandlingen är skonsam för klienten som inte kommer i kontakt med tidigare smärtsamma minnen och upplevelser. Metoden har visat sig verksam mot ångestproblematik, stress, ADHD, sömnproblem, låsningar och blockeringar, epilepsi, m.m.

Läs gärna mer om metoden. på http://traumaprevention.com/